Visie

Visie

Jarenlange ervaring heeft me geleerd dat het voor mensen met knellende problemen vaak toch mogelijk is een kwalitatief beter bestaan op te bouwen.

U kunt zicht krijgen op de aard van die problemen en vervolgens gericht werken aan verbetering. De behandeling zal dan ook zeer toegespitst zijn op u persoonlijk. Geen boekjes-therapie.
Bijzonder belangrijk vind ik dat u uw eigen verhaal kunt vertellen.

Samen kunnen we proberen verbanden te leggen tussen voorheen schijnbaar “los” van elkaar staande gegevens, ervaringen en gevoelens.
Soms is terugblikken wezenlijk om te begrijpen dat bepaalde gevoelens hun geschiedenis hebben en niet uit de lucht komen vallen. Samen gaan we op zoek naar uw (verborgen) krachten om de problemen aan te pakken.
U blijft evenwel de motor van uw eigen proces. “Van overleven naar leven” en “van vrees naar hoop” zijn wezenlijke bouwstenen van de behandeling.

Praktijkadres:
Oudeweg 65
9608 PK Westerbroek

Telefoon:
06 - 4439 6190

e-Mail: praktijkdickjeronimus@gmail.com