Burn-out

Wat is een burn-out?

Tegenwoordig kampen in toenemende mate vele mensen met de verschijnselen van een burn-out.
De symptomen zijn zeer divers en kunnen, al dan niet in verschillende gradaties, voorkomen.
Enkele hiervan zijn:
1. Oververmoeidheid, geen plezier meer ervaren, piekeren over je werk.
2. Slaapstoornissen.
3. Vergeetachtigheid.
4. Huilbuien.Burn-out5. Libidovermindering.
6. Chaotisch denken
7. Lichamelijke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid, hartkloppingen, hoge bloeddruk.
Bij categorie 7 is het belangrijk uit te zoeken of de symptomen ook een fysieke oorzaak hebben.

De scheidslijn tussen overspannen zijn en een burn-out is een dunne.
Overspanning is vaak een reactie op een redelijk recente situatie.
Burn-out is vaak een langduriger, sluipend proces.
Vroeger had je wekkers met een veer erin die je moest opwinden. Als je de veer te strak aanspande, knapte die. Bij burn-out wordt de veer vaak ongemerkt en onbedoeld te hard en te lang aangespannen.
Ineens knapt die: de veerkracht is weg.

Vroeger werd burn-out gerelateerd aan werkklachten, maar nu ook aan problemen in de sociale sfeer: relaties met belangrijke anderen, collega’s en vrienden.
Bij het ontstaan van burn-out speelt ook de persoonlijkheid een belangrijke rol.
Vaak wordt het leven beheerst door een “heilig moeten”; een neiging tot perfectionisme en bijvoorbeeld een te grote en inadequate behoefte aan erkenning. Bij dat laatste hoort ook het krijgen van complimenten, waarbij vaak de complimenten niet gehoord worden!

Perfectionisme: als 98% op het werk bijvoorbeeld goed gaat dan kun je soms eindeloos piekeren over de 2% die niet helemaal is gegaan zoals je zou willen.
In het werk zijn het juist vaak de zeer betrokken, aan het bedrijf loyale personen, die moeite hebben met het oplossen van grote en kleine conflicten.
“Niet zeuren” is vaak het motto, maar vele kleintjes maken een grote. Als dat alles onderhuids blijft en wordt ingeslikt, kan dat mede leiden tot een burn-out.
Een heel fnuikend gevoel hierbij is schaamte. Er niet over durven praten, dat het soms wel eens wat te veel wordt, wat dan ook. Mensen hebben vaak hele hoge verwachtingen van zichzelf, die ze realiter niet kunnen waarmaken. De opdrachten worden moeilijker, net niet meer op het niveau waar je er soepel mee om kan gaan.
Opeens is de maat vol en ontstaan er symptomen die wijzen op een burn-out.
Een psycholoog kan helpen de oorzaken bespreekbaar te maken.