Kosten & vergoedingen

Kosten & vergoedingen

Sinds 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Uitgebreide informatie over de nieuwe regelgeving kunt u vinden op de sites van het NIP, LVVP, NVGzP en de NZA.   Er zijn tegenwoordig vier zorgcategorieën in de basisverzekering (kort, middel, intensief en chronisch) met eigen tarieven. Deze vier categorieën vormen samen de generalistische basis GGZ (meer info www.invoeringbasisggz.nl). De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (nederlands zorgautoriteit).   Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende vier prestaties bij u in rekening gebracht:

Prestatie TariefAantal gesprekken
Kort (BK)€ 522,132 to 6
Middel (BM)€ 855,016 tot 10
Intensief (BI)€ 1434,9611 tot 17
Chronisch€ 1380,4911 tot 16

Praktijkadres:
Oudeweg 65
9608 PK Westerbroek

Telefoon:
06 - 4439 6190
050 - 3131480

e-Mail: praktijkdickjeronimus@gmail.com

Voor mijn praktijk geldt het volgende:

  • Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
  • Mijn kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis.
  • De kosten per sessie (45 minuten) bedragen € 85,00. Betaling geschiedt na afloop van de sessie: pinnen of contant. U krijgt meteen een voorschot-factuur mee. De meeste zorgverzekeraars vergoeden na afronding van de behandeling. Dan ontvangt u een eind-factuur, die u voor vergoeding in kunt dienen.

Vergoedingen Als contractvrije psycholoog heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De allerbelangrijkste reden is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacy-gevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Bij het begin van de behandeling ondertekent u een privacy-verklaring, die u met de factuur kunt meesturen aan uw zorgverzekeraar.   Hieronder volgen enkele redenen waarom langzamerhand meerdere psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken:

  • Zij willen zelf het uurtarief bepalen dat nodig is voor onderhoud van de eigen kwaliteit en deskundigheid;
  • Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
  • Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
  • Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
  • Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.   Algemeen eigen risico: In 2017 is het eigen risico 385 euro per jaar.

Natura en restitutiepolissen (zie www.contractvrijepsycholoog.nl) De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u een geldbedrag ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat. In de restitutiepolis is geregeld hoe hoog het bedrag is dat u op uw rekening krijgt overgemaakt (gerestitueerd) wanneer u de declaratie indient van de psycholoog die u zelf heeft gekozen.   De informatie van verzekeraars over de soort polis is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars hebben dit inmiddels beter geregeld. Soms herkent u de polis ook meteen aan de naam. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis.   Ieder jaar heeft u tot 1 januari de tijd om van zorgverzekeraar te veranderen en tot 1 februari om bijvoorbeeld een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis.